Řím za dva dny

9. - 12. 11. 2013
Honza a Domi
V ČR panuje sychravý podzim a tak hurá do jižních krajů. Letecky, s Rynairem za 4000 Kč z Bratislavy na Sicílii. A to s dvoudenní zastávkou v Římě. Během letu nad Jaderským mořem míjíme bouřkové mraky, ve kterých se to divoce blýská. O půlnoci přistáváme v Římě na letišti Ciampino, které je oproti tomu známějšímu a většímu Fiumicinu blíže k centru. Mezi letištěm a centrem jezdí pravidelná autobusová linka, takže v 1:30 AM už okukujeme italskou verzi Pendolina na nádraží Roma Termini. Před kostelem Santa Maria degli Angeli se vyhřívá bezdomovec. Ubytování taktéž nemaje, vyrážíme do ztichlých ulic italské metropole.
První známé místo, které navštěvujeme je náměstí Piazza della Republica, které se nachází na místě, kterou původně zabíraly Diokleciánovy lázně. Náměstí má půlkruhový tvar, který kopírují dvě budovy z 18. století. Uprostřed se skví krásná fontána Najád. O kousek dál míjíme Kvirinálský palác na římském pahorku Kvirinál. Je to největší palác v Římě a oficiální rezidence prezidenta Italské republiky. Z Kvirinálu je daleký výhled až do sousedního státu - Vatikánu - na obrovskou kupoli chrámu sv. Petra. Také vidíme monumentální památník Viktora Emanuela II. z 19. století, který se tyčí poblíž antické části Říma. Stavba má symbolizovat sjednocení Itálie, avšak svou nabubřelostí a pompézností poměrně hyzdí své blízké i daleké okolí. Také si vysloužila několik hanlivých přezdívek...no řekněte sami - nepřípomíná tenhle kolos psací stroj? :)
Naopak nádherným dílem je bezesporu Fontana di Trevi, která je se svou výškou 25,9 m a šířkou 19,8 m je také největší římskou fontánou. Toto úžasné umělecké dílo zdobené barokním mramorovým sousoším patří k nejznámějším symbolům Říma. Fontána je vytesána z mramoru a uprostřed ní stojí na veliké mušli bůh moře Oceanus (Neptun), který je tažen mořskými koňmi. Na koních sedí dva tritoni, první z nich symbolizuje rozbouřené moře a druhý moře klidné. Sochy ve výklencích za Oceanem představují Hojnost a Zdraví, čtyři sochy na štítu jsou pak zosobněním čtyř ročních období a jejich plodů. Je zvykem, že lidé hází do fontány mince – prý aby se jim splnilo přání a také, aby se zase někdy do Říma vrátili. Částka, kterou takto turisté do fontány nahází, je opravdu veliká, každý den prý přibude přibližně 3000 EUR! My jsme si také hodili, ale potápět na dno pro značný obnos se nám nechtělo :) Krátce po třetí hodině navštěvujeme Španělské schody - největší a nejstarší schodiště svého druhu v Evropě. Španělské schody jsou místem romantických dostaveníček a tak nebylo divu, že i v tuto pokročilou noční hodinu zde nebylo zcela vymeteno. Naši noční krasojízdu končíme krátce po čtvrté hodině v parku u Villy Borghese. Našli jsme místo, které se zdálo prosté nekalých živlů a nebylo moc na očích a tak jsme spokojeně a znaveně usnuli.
Ráno nás nebudí ani lupič, ani policie, ale obří hejno špačků, kteří se sem na zimu slétávají z celé Evropy. Mají zde dostatek potravy i příjemné klima, působí však značné škody- nejenže ničí úrodu, ale také svým trusem ohrožují zdejší památky. Opouštíme náš squat a jsme rádi, že nás nejen nikdo neokradl, ale že naše spacáky zůstaly bez poskvrny po špaččím náletu. A jako všechny cesty, tak i naše kroky míří do "Města měst" a "Věčného města" ŘÍMA. Řím je hlavní město Itálie, oblasti Lazio a provincie Roma. Jde o jedno z nejstarších evropských měst, byl založen před více jak 2 700 lety. V současnosti jej obývá 2,6 mil. obyvatel. Na území města leží samostatný stát Vatikán, sídlo papeže, hlavy katolické církve. Řím se jako centrum křesťanství pyšní nejen množstvím kostelů, ale také slavnými antickými památkami. Ranní ulice listopadového Říma nejsou tak vytížené, jako během sezóny. Sem tam nějaký běžec...
...kavárny a drobné obchůdky... ...visuté balkóny... ...a téměř prázdné náměstí Piazza del Popolo. Turisté se objevují až u pamětihodností. Stálo za to sledovat, co za přístroje používají ke zdokumentování svých zážitků. U Fontany Trevi mi vyšlo, že poměr zrcadlovka:kompakt:tablet činí 3:3:2. Zcela mne dostal tento týpek, který si z nutnosti dokonalé "selfie" fotografie vyrobil (nebo koupil?) tohle speciální zařízení! Kam ten svět spěje...:)
Nyní se ponořme do hluboké historie Říma. A začneme kde jinde, než v antice. Pantheon patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším antickým chrámům. Byl zasvěcen všem bohům, později byl katolizován a zasvěcen Panně Marii mučedníků. Noční pohled. Z druhé strany vypadá úplně jinak. Je zajímavé, že na stavbu kupole byl pravděpodobně vůbec poprvé použit beton. Kupole a strop předsíně byly pokryty bronzovými pozlacenými střešními taškami s reliéfy, které nechal odstranit papež Urban VIII. a použil je pro ohromný baldachýn v bazilice sv. Petra. Centrem chrámu je ohromná kruhová aula o výšce 43 m zakrytá polokulovitou klenbou, v jejímž středu je otvor o průměru 9 m. Známo je, že pokud prší, déšť se stihne vypařit při průletu kupolí a proto na dlažbu nedopadne ani kapka!
Kousek od Pantheonu stojí jeden z mála gotických kostelů v Římě- Santa Maria sopra Minerva. Bazilika byla podobně jako mnoho raně křesťanských bazilik postavena přímo nad (sopra) základy chrámu zasvěceného bohyni Minervě a odtud získala své jméno. Chrám ukrývá ostatky sv. Kateřiny ze Sieny a je hlavním kostelem Dominikánského řádu. Pár kroků dál se nachází nejslavnější římské náměstí Piazza Navona. Dříve tu byl Domiciánův antický stadion a nynější budovy dodnes kopírují jeho tvar. Piazza Navona je oblíbeným místem pouličních malířů, umělců, hudebníků, a dalších "artistů". Víc než živé sochy nás pobavila holčička, která s nevěřícným výrazem hleděla na tu záhadu :) Silným zážitkem bylo poslouchat hudební produkci na podivně UFOvitě tvarovaný buben, který vyluzoval úžasné zvuky. Ona hudba v sobě měla mocný "antický" náboj. A aby antiky nebylo málo, vzhůru na vrch Palatín, který se tyčí nad nejstarší částí města.
Palatin nebo Palatinus je pahorek, na němž bylo podle pověsti založeno město Řím. Ohraničuje jej Koloseum, Forum Romanum a Circus Maximus. Patří mezi "sedm pahorků" na nichž historické město leželo a je nejblíže k jeho středu. Stálo na něm mnoho velkolepých paláců a dalších budov hlavně z císařské doby. Dnes je oblastí zřícenin a archeologických vykopávek. Je také pěkným výledovým místem na okolí - na vrch Kapitol a "psací stroj" za ním... ...na vrch Kvirinál s prezidentským palácem a šikmou věží... ...či na Forum Romanum a Maxentiovu baziliku, jednu z posledních velkolepých staveb antického Říma.
Nejvíce však velkolepost antického Říma dokazuje Koloseum - jeden z divů antického světa. Proto se sem soustředí i pozornost pouličních prodejců. Bylo až úsměvné, jak se nám tento mladík snažil prodat pláštěnku, ačkoliv narozdíl od nás byl venku na dešti právě on. Koloseum je obrovský elipsovitý amfiteátr, který byl schopen pojmout až 50 000 sedících diváků. Ačkoliv periodicky se opakující zemětřesení a zloději kamenů z něj učinili zříceninu, stavba se stala skutečným symbolem císařského Říma. Koloseum bylo užíváno ke gladiátorským zápasům a často krvavým veřejným podívaným. Deštivé počasí ještě více podtrhuje ponurou minulost místa. Po dešti se však nad amfiteátrem klene zářivý oblouk duhy a já mám pocit, že tento symbol smíření se k tomuto místu víc než hodí.
Koloseum je jednou z nejpopulárnějších turistických atrakcí a stále má úzké vazby k římskokatolické církvi, protože na každý Velký pátek sem vede papež "Křížovou cestu". Je až s podivem, k čemu všemu byla budova využívána - nejen ke gladiátorským zápasům, bojům s divou zvěří, stylizovaným bitvám pozemním i námořním, ale také k obývání, sněmování, jako pevnost, divadlo, kamenolom a křesťanská svatyně. Mezi pahorky Palatinem a Aventinem se nachází Cirkus Maximus - největší ze stadionů antického světa. Měl kapacitu cca 320 000 diváků a mnoho dalších se dívalo na závody a festivaly ze sousedících pahorků. Pod pahorkem Palatin leží Forum Romanum - někdejší centrum veřejného dění Římské říše. Kolem původního tržiště zde postupně vzniklo množství veřejných budov (bazilik), chrámů, vítězných oblouků a veřejných řečnišť. Konaly se zde slavnosti, triumfální průvody, soudy, volby, politická shromáždění i trhy.
O kousek vedle o něco mladší Trajánovo Forum, prapodivně nasvícené. Noční antický Řím má neopakovatelné kouzlo. Vrch Kapitol je centrum a symbol moci Starověkého Říma. Zdobí jej Piazza del Campidoglo, náměstí přístupné po velkolepém schodišti, s bronzovou sochou Marka Aurelia a obklopené třemi renesančními paláci podle návrhu Michelangela Buonarroti. Opustíme teď antiku a podíváme se na 3 nejvýznamější římské baziliky. Tou první je budova s nenápadným průčelím. Obejdeme-li ji, objevíme druhé, mnohem vznosnější průčelí. Jedná se totiž o (Arci)baziliku Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, známější jako bazilika sv. Janů v Lateráně.
Interiér chrámu je skvostný. Pětilodní bazilika s obřími mramorovými sochami, zdobeným baldachýnem a nádherným zlatým stropem. Papežský znak hlásá, že právě se nacházíme v hlavní katedrále hlavy katolické církve. Další z velkých bazilik je Santa Maria Maggiore aneb bazilika Panny Marie Sněžné. Chrámový prostor na nás zapůsobil snad ještě silněji, než u předchozí baziliky. Dokonale prosvětlené, zlatolesklé prostory trojlodní baziliky ukrývají vzácnou relikvii...
...úlomek kříže, na kterém zemřel Kristus. Ze světlé baziliky Santa Maria Maggiore klesáme do temných hlubin římského metra... ...abychom si o chvíli později mohli stoupnout do fronty na Vatikánském náměstí, která vede do útrob baziliky svatého Petra. Fronta byla kratší, než se zdála (šlo pouze o bezpečnostní kontrolu) a tak jsme brzy vstoupili do chrámu spolu s návštěvníky z celého světa (tohle byli zřejmě obyvatelé blíže neurčeného vzdáleného ostrova v Pacifiku). Bazilika svatého Petra (Basilica di San Pietro in Vaticano) stojí na posvátném místě, kde byl ukřižován a pohřben apoštol Petr a je dílem mnoha významných architektů, z nichž každý něco přidal, odstranil nebo změnil. Proto popsat interiér Baziliky by bylo opravdu nadlouho.
Až do roku 1990, kdy papež Jan Pavel II. vysvětil Baziliku Panny Marie Vítězné na Pobřeží slonoviny, byla Bazilika svatého Petra tou největší na světě. Do baziliky se vejde neuvěřitelných 60 000 lidí a rozkládá se na ploše 15 160 m2. Délka baziliky činí 211,5 m. Kopule váží 14 000 t, vnější výška je 133,30m, vnější průměr 58,9 m a vnitřní průměr 41,5 m. Pod kopulí se nachází monumentální bronzový baldachýn. Baldachýn je vyroben z 927 tun tmavého bronzu, který nechal papež Urban přivézt z Pantheonu; dosahuje výšky téměř 30 m a byl vytvořen v letech 1624 – 1633 Lorenzem Berninim. To bychom nebyli my, kdybychom si nevylezli na kupoli. Za 5 EUR se vlastními silami dostáváme pomalu ale jistě na kupoli ve výšce 120 m nad zemí. Je zvláštní uvědomit si, že právě procházíme vnitřním pláštěm kupole. A nahoře? Podívaná pro bohy! Pod námi Berniniho Vatikánské náměstí a Řím jak na dlani.
Při podrobnějším pohledu vidíme pevnost Andělský hrad, Andělský most přes řeku Tiberu či mohutný Kvirinálský palác. Pravidelná kupole Pantheonu vůbec nevypadá, že by byla víc jak 2000 let stará. Naopak působí velice moderně. V dálce vlevo vidíme kupole a věž baziliky Santa Maria Maggiore. 3 průčelí Lateránské baziliky a moderní sportovní stadion na okraji města. Dole pod námi vatikánské zahrady a muzea v celé své kráse. Vatikánská muzea jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě. Celý komplex je postaven na rozloze 55 000 m2 ve více než 10 000 sálech a kaplích. V areálu je 20 nádvoří a asi 300 velkých a menších schodišť.
Veřejnosti je dnes přístupno 47 000 metrů čtverečních expozic na trasách o délce 7 km. Vatikánská muzea se mohou pochlubit největší sbírkou klasických soch, rozsáhlou sbírkou etruského umění, egyptskou expozicí včetně egyptských mumií, středověkým a renesančním uměním... ...a především nádhernou Sixtinskou kaplí od Rafaela. V ní se bohužel nesmí fotit, ale v mnoha dalších kaplích ano. Autorem mnoha kreseb je právě Rafael. Při prohlídce tapiserií, které vyjadřují jednotlivá území Itálie, jsem zaujat Sicílií. Jednak proto, že už následující den se po ní budu procházet, ale také díky orientaci mapy - jih je nahoře.
Loučíme se s Vatikánem a švýcarskou gardou chránící Svatého otce... ...mohutná bazilika svatého Petra po chvíli mizí našim očím... A kolem Andělského hradu se přes Andělský most vracíme zpět do našeho skromného, ale fajn hostelu Guest House Poliziano Inn kousek od Kolosea za příjemnou cenu 25 EUR na den. Za dva dny se nám tedy podařilo prošmejdit skoro celý Řím. Pravda, bylo to hodně rychlé a město by si určitě zasloužilo více času, ale nás už čekal hlavní cíl našeho výletu - Sicílie. A je tu třetí den našeho putování, kdy jen tak tak stíháme ranní odlet z letiště Ciampino.
Vše se podařilo a my stoupáme výš a výš nad vody Tyrénského moře. Sledujeme mohutné kupovité oblaky, které vůbec nevypovídají o tom, že je půlka listopadu. Nad Sicílií totiž sedí tlaková níže a my doufáme, že k nám nebe bude milostivé a Sicílii si jaksepatří užijeme. Ale o tom až v následující fotogalerii...