Za výhledy a mýty na Bennachie

(25.10.2014) Dny se nám začaly povážlivě krátit a počasí je každým týdnem chladnější. Jednu větrnou sobotu se vydávám se svým britským kamarádem Richardem na výlet do masivu Bennachie, který se vypíná 20 km západně od Aberdeenu u města Inverurie. Po cestě potkáváme tento zajímavý žulový menhir "Maiden Stone", vytvořený v 8. století keltskými Pikty. Oblast Bennachie nabízí krátké jednodenní vycházky s krásnými výhledy do okolí. Cesta začíná v borovém lese... ...pokračuje přes vřesoviště (jak jinak:)...
photo ...až se dostáváme nad hranici lesa s výhledem na náš cíl... ...Mither Tap O´Bennachie, pouhých 519 m vysoký vrchol, jehož kamenná koruna poskytuje krásný výhled do okolí. Už je mi jasné, kde vzal Tolkien inspiraci pro vrch Větrov aneb Amon Sul live :) Vrstva mraků halící sluneční kotouč mi umožnila vyfotit poměrně vyvinuté sluneční skvrny.
Vrchol hory chrání mohutný kamený val zbudovaný v dávných dobách. Na vrcholu Mither Tap totiž od 1. století stála piktská pevnost, ve které zřejmě sídlil i vladař zdejší oblasti. A že měl odsud vynikající výhled do okolí! Na vrcholu. Vždycky jsem si představoval Skotsko jako zemi vřesovišť, pastvin a holé skály. Proto je pro mne příjemným překvapením malebnost kraje Aberdeenshire.
Kam oko dohlédne všude udržovaná, ale pestrá kulturní krajina. Nechybí osamělé stromy vprostřed polí... ...ani okázalá panská stavení obklopená lesy. Při pohledu na západ se krajina postupně zvedá do oblasti Highlands, Skotské vysočiny. 10km dlouhá vycházka pokračuje přes vřesoviště planiny Bennachie.
Až na nejvyšší vrchol oblasti - Oxen Craig (528 m) Myslím, že se sem ještě vypravím někdy v zimě. Ideální to terén pro běžky! Při návratu se zastavujeme na čas a polévku v svérázné hospůdce, která je umístěna v budově bývalé poštovní stanice. Pokračujeme kolem mystického kamenného kruhu East Aquhorthies, který zde byl zbudován před 5 tisíci lety! 12 kamenných monolitů s centrálním blokem připomínajícím kryptu. Magické!
Kamenný kruh byl používán dávnými obyvateli Aberdeenshire k pozorování měsíce a náboženským rituálům. Je úžasné představit si, že v této krajině hospodařil člověk už před mnoha tisíci let podobně, jako je tomu dnes. Snad i proto působí zdejší krajina tak malebně. Naší předposlední zastávkou je hrad Castle Fraser, známý též jako Muchall-in-Mar, zbudovaný v 16. století. Hrad mi svým vzhledem i umístěním v lesoparku připomínal zámky na Loiře.
Sloužil po dlouhá léta jako sídlo šlechtické rodiny Fraserů. Přesto zde dnes nesídlí. Ne nebojte, v Británii žádné znárodnění aristokratického majetku opravdu neproběhlo. Jen prostě mnoho šlechtických rodin tyto objekty svěřilo do péče státu z čistě finančního hlediska :) Kousek od Aberdeenu se rozkládají vody jezera Loch of Skene. U něj končí náš povedený sobotní výlet. Nebo vlastně nekončí. Poslyšte, znalci ságy Game of Thrones. Nepřipomíná vám tato stavba "Towers of Skene" něco? Když se tak zamýšlím, vychází autor knihy George R. R. Martin z mnoha britsko-skotských reálií. Jen pro inspiraci: Hadriánův val, York a Lancaster, Hebridy, geografická poloha...zbytek nechám na Vás :)